Amita Bhose


Amita Bhose

Bibliografie

Traduceri apărute în periodice

(a) În India

1-3. I.L. Caragiale, Domnul Goe, Triumful talentului, Urgent, în Saptanik Basumati, Calcutta, 1964-1965.

4-5. M. Sadoveanu, O poveste de demult, în Gharani, Calcutta, 28.2.1966; Pădurea, în Saptanik Basumati, Calcutta, 3.3.1966.

6. I. Agârbiceanu, Floarea soarelui, în Almanahul Srimati, 1968.

7-8. Z. Stancu, Constandina, în Almanahul Chandita, Calcutta, 1970; Desculţ, în Navajatak, Calcutta, 1971-1972.

9-10. T. Arghezi, Poezii, în Navajatak, Calcutta, 1972.

11. Al. Mirodan, Şeful sectorului suflete, în Almanahul Bohurupee, 1972.

12. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Rabindranath Tagore (eseu), în Navajatak, 1973.

13. Sergiu Al-George, Note indiene, în Jugantar, Calcutta, 3.1.1973.(b) În România

14. Maitreyee Devi, Poezii (în colaborare cu V. Porumbacu), în Secolul 20, Bucureşti, 1973.

15-16. D. Bhattacharya, Sakuntala and Indian Intellectuals; Tagore, Robinson Crusoe and Don Quijote (cu note), în Revista de istorie şi teorie literară, Bucureşti, nr. 1/1979 şi 3/1980.

17-19. Poezii bengaleze contemporane, în Ramuri, Craiova, apr. 1979.

20-25. Poezii ale lui R. Tagore, în colaborare cu Iv. Martinovici, în Steaua, Cluj, mai 1979.

26. R.Tagore, Polemică (scenetă) - premieră Casa de Cultură a Studenţilor, Bucureşti, 28.1.1980.

27-31. Lirica indiană, poezii bengaleze contemporane - traducere şi prezentare, în Luceafărul, Bucureşti, 21.12.1985.

32. R. Tagore, Dans (poezie), în colaborare cu C. Făgeţan (student la bengali), în România literară, Bucureşti, 20.2.1986.

33-36. Proză scurtă indiană, în Veac nou, Bucureşti, mar. 1987; Ramuri, Craiova, nov. 1987; Almanahul "Ateneu", Bacău, 1989; Orizont, Timişoara, iul. 1987.

37. Aforisme sanscrite, în Almanahul "Ateneu", Bacău, 1988.

38. Chandidas, Dialogul dragostei (poezii populare), în Almanahul "Flacăra", Bucureşti, 1988.

39. S. Al-George, Metaforă şi filosofie dintr-o perspectivă indiană (cu note şi prezentare), în Manuscriptum, Bucureşti, nr. 3, 1988.

40-43. Din lirica indiană contemporană (traducere) - un grupaj de 12 poezii, pagină realizată cu concursul studenţilor - Ramuri, Craiova, sept. 1988.

44-46. R. Tagore, poezii traduse în colaborare cu C. Făgeţan, în Convorbiri literare, Iaşi, oct. 1989.

47-55. Poezii de Sudraka (sanscrită), Candidas (bengali), R. Tagore (bengali), în Literatorul, Bucureşti, 10.4.1992. Supliment indian realizat cu concursul foştilor studenţi.

56. Ravi Shankar despre Mozart/Dumnezeu se arată în muzică, în Cariatide, Hunedoara, iunie 1992.


Articole şi studii

Titluri selective. Titluri bengaleze în traducere.

1. Rabindranath în România, în Desh, Calcutta, mai 1961, volum comemorativ cu ocazia centenarului naşterii lui Tagore.

2. Note de călătorii în Viena, în Ananda Bazar Patrika, Calcutta, 1962.

3. Delta Dunării, în Jugantar, Calcutta, 1963.

4. Muzeul satului din Bucureşti, în Amader gram, Calcutta, 1964.

5. Ţara care n-are sate (despre Norvegia), în Amader gram, oct. 1964.

6. Natura scoţiană văzută de Dorothy Wordsworth, în Amader gram, iul.-oct. 1965.

7. Douăzeci de mile de la Mohaniya (nuvelă inspirată din viaţa rurală a Indiei), în Amader gram, 1965.

8-13. Ritualuri nupţiale din diferite zone ale Indiei, în Gharani, Calcutta, 1966.

14-19. Serbări sezoniere din diferite ţări europene şi africane, în Gharani, Calcutta, 1966.

20. Serbarea Zeiţei-mamă, în Amader gram, oct.-dec. 1966.

21. Jhumri (nuvelă inspirată din viaţa unui trib indian), în Amader gram, ian.-mar. 1967.

22. România şi literatura indiană, în Jugantar, Calcutta, 21. 7.1968.

23. Literatura bengali modernă, în Gazeta literară, Bucureşti, 15.2. 1968.

24. Literatura bengali în secolul nostru, în România literară, Bucureşti, 6.3.1969.

25. Bucureşti - note de călătorii, în Bhraman-kavya, Calcutta, apr. 1969.

26. Kathmandu - note de călătorii, în Bhraman-kavya, Calcutta, 1969.

27. Banaras - note de călătorii, în Bhraman-kavya, Calcutta, 1969.

28. Fortificaţiile de castă împotriva intangibililor, în Scânteia, Bucureşti, 19.4.1969.

29. Literatura română contemporană, în Jugantar, Calcutta, 4. 1.1970.

30-31. Schiţe umoristice despre viaţa studenţească din Bucureşti, în Jugantar, Calcutta, 20.4. 1972; 2.11.1972.

32. Conceptul familiei în India şi în lume, în Jugantar, Calcutta, 14.12. 1972.

33-35. Trei nuvele, în Shuka-sari, Calcutta, 1972.

36. Literatura română văzută din India, în Secolul 20, febr. 1972.

37. Eminescu în ţara Sakuntalei, în Cutezătorii, Bucureşti, 27.9.1973.

38. Bucurii ale copilăriei (ziua fraţilor), în Cutezătorii, Bucureşti, 31.1.1974.

39. Reflections of "The Panchatantra" in "The Hieroglyphic History", în Dacoromania, Freiburg Munchen, nr. 2, 1974.

40. The Sakuntala Epoch in European Romanticism and Indian Classicism, în Synthesis, Bucureşti, 1974.

41. A possible source of inspiration for "Venus and Madonna", în Revista de istorie şi teorie literară, Bucureşti, nr. 2, 1975.

42. Eminescu şi India, în Manuscriptum, Bucureşti, nr. 1, 1975.

43. Viziunea cosmogoniei eminesciene, în Luceafărul, Bucureşti, 11.1.1975.

44. O ipoteză: Cine-i bătrânul dascăl din "Scrisoarea I"?, în România literară, Bucureşti, 16.1. 1975.

45. Cosmogonia indiană şi "Scrisoarea I", în Caietele Mihai Eminescu, Bucureşti, vol. III, 1975.

46. A winter night in Bucharest, în Romanian Review, Bucureşti, nr. 1, 1976.

47. "Gramatica sanscrită mică" a lui Fr. Bopp în traducerea lui Eminescu, Bucureşti, vol. IV, 1977.

48. Proza literară a lui Eminescu şi gândirea indiană, în M. Eminescu, Opere, vol. VII, Ed. Academiei Române, Buc., 1977.

49. Bucureştii după cutemurul de pământ, în Dainik Basumati, Calcutta, 22.3.1977.

50. Rabindranath Tagore şi România, în România literară, Bucureşti, 19.5. 1977.

51. India în conştiinţa lui Eminescu, în Convorbiri literare, Iaşi, sept. 1977.

52. A fundamental motif in Eminescu's poetry, în Romanian Review, Bucureşti, dec. 1979.

53. From Bodhisattva to Ioasaph. A historic and comparativ study, în R.I.T.L., nr. 2, 1981.

54. Patosul cosmic (despre Eminescu, Brâncuşi, Al.-George), în Transilvania, Sibiu, iun.1982.

55. Eminescu şi limba sanscrită, în Transilvania, Sibiu, ian. 1983.

56. "Singurul poet european care a făcut India nemuritoare în ţara sa", în Eminescu, poetul naţional, antologie îngrijită de Gh. Ciompec, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1983.

57.-58. M. Eminescu, traducere după Franz Bopp - (I) Gramatica critică abreviată a limbii sanscrite, (II) Glosar comparativ al limbii sanscrite, transcriere după manuscris, note şi comentarii, în M. Eminescu, Opere, vol. XIV, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983.

59. Indo-Syrian cultural relations in the past, în traducere arabă, în Al India, Damasc, 13.7.1983.

60. An uninterrupted melody (despre Eminescu), în Romanian Review, Bucureşti, ian. 1984.

61. "Cabala limbii sanscrite" (despre Eminescu), în Convorbiri literare, Iaşi, iun. 1984.

62. "Mahabharata" - o sursă posibilă a "Luceafărului", în Steaua, Cluj, ian. 1985.

63. Cosmologia poetului, în traducere maghiară, în A Het, Bucureşti, 14.11.1985.

64. Universul nu-i decât un dans, în România literară, Bucureşti, 20.2.1986.

65. "Repaos" şi "chaos" în poezia lui Eminescu, în Revista de filosofie, Bucureşti, nr.3, 1986.

66. Hommage to the Author of "Language and Though in Indian Culture" (despre Sergiu Al-George), în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi, serie nouă, Secţiunea III b, "Filosofie", 1987.

67. Eminescu şi traducerile din poezia lui, în Manuscriptum, ian. 1987.

68. "Kamadeva, zeul indic", în Convorbiri literare, Iaşi, iun.1987.

69. Cele cinci "ultime" ale lui Eminescu, în Lui Eminescu, Brăila, 1987.

70. India - leagăn al miturilor, în Almanahul "Convorbiri literare", Iaşi, 1987.

71. Frumuseţea literară a "Învăţăturilor" lui Ramakrishna Paramhamsa, în Nibodhata, Calcutta, ian. 1988.

72. Eminescu, Tagore, Kalidasa, în Romanian Review, iul. 1988.

73. Biserica Maicii Domnului în deşertul sirian, în Nibodhata, Calcutta, oct. 1988.

74. "Cu pădurea ta cu tot", în R.I.T.L., nr. 1-2, 1989.

75. Cosmology of Mihai Eminescu, în Cahiers roumains d'etudes litteraires, Bucureşti, nr. 2, 1989.

76. Cosmologia lui Eminescu, în Ateneu, Bacău, nr. 3,4,5, 1989.

77. Ritmul cosmic în lirica eminesciană, în Convorbiri literare, Iaşi, iun.1989.

78. Codrul ca fiinţă, în Ramuri, Craiova, iun. 1989.

79. Un nume de neuitat, în M. Eminescu 100, Botoşani, 15.6.1989.

80. Un motif fondamental dans la poesie d'Eminescu, în Mihai Eminescu. Rayonnement d'un genie, antologie îngrijită de G. Apostoiu, Ed. Minerva, Bucureşti, iun. 1989.

81. Razele lui Rabindranath în România (în bengali Rabi=soare), în Desh, Calcutta, 23.9.1989.

82. Mănăstirile din Moldova, în Nibodhata, oct. 1989.

83. România ieşită din eclipsă, în Ananda Bazar Patrika, Calcutta, 25.2.1990.

84. Inorogul pe urmele lui Visnusarman (despre D. Cantemir), în Ramuri, Craiova, mai 1990.

85. Clipa sfântă a învierii (despre obiceiuri populare de Paşte în România), în Nibodhata, ian. 1991.

86. Iona, în Literatorul, Bucureşti, 21.2.1992.

87. "Natyasastra" - cartea teatrului, în Literatorul, Bucureşti, 10.4. 1992.

88. Reflecţii indiene pe marginea unui roman geto-dacic (despre Argis şi zeiţele de Gh. Marin), în Literatorul, Bucureşti, 24.4.1992.

89. Buddha s-a născut în mai, în Cariatide, Hunedoara, mai 1992.

90. Satyajit Ray s-a stins din viaţă, în Literatorul, Bucureşti, 5.6.1992.

91. Sărbători sezoniere din India, în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu", 1992.

92. Ultimul drum al lui Sergiu Al-George, în Literatorul, nr. 49, 1992.


Conferinţe importante

1-20. Despre literatura română, basme româneşti, amintiri din România, actualităţi din viaţa socială indiană şi literatura engleză la Radiodifuziunea Calcutta, societăţi literare, şcoli etc. din Calcutta, între anii 1962 şi 1971.

21. Problemele traducerii din română în bengali, în Simpozionul traducătorilor de limba română din străinătate, Neptun, aug.1971.

22. Influenţa indiană asupra lui Eminescu, la Sesiunea ştiinţifică din cadrul Festivalului de poezie, Iaşi, 27.10.1972.

23. Amprentele "Pancatrantrei" în "Istoria ieroglifică", la tricentenarul D. Cantemir, Universitatea din Freiburg (Germania); Institutul "G.Călinescu" de Cercetări în Istoria şi Teoria Literaturii, Bucureşti; Asociaţia de studii orientale, Bucureşti, dec. 1973.

24. Gandhi şi Tagore, la Asociaţia de studii orientale, Bucureşti, 1973.

25. Rolul Bibliotecii Academiei în dezvoltarea studiilor indianistice în România, Sesiunea ştiinţifică a Academiei Române, 17.1.1974.

26. The Sakuntala Epoch in European Romanticism and Indian Classicism, Colocviul internaţional de literatura comparată, la Institutul "G.Călinescu"... Bucureşti, 14.9.1974.

27. Recepţionarea lui Sadoveanu în India, "Sadoveniana", Piatra Neamţ, 1974.

28. Eminescu şi Tagore, Biblioteca Judeţeană din Bihor, Oradea, 3.3.1975.

29. Kalidasa şi Eminescu, Asociaţia de studii orientale, Iaşi, 13.6.1975.

30. Teatrul ca mijloc de educaţie, Festivalul de teatru pentru tineret şi copii, Piatra Neamţ, iunie 1975.

31-38. Emisiuni la Radio şi Televiziunea Bucureşti despre Eminescu, literatura română în India, recitarea propriilor traduceri din Eminescu, Arghezi şi alţii, 1972-1975.

39. Influenţa indiană asupra lui Eminescu, B.B.C., 1976.

40. Secţia indiană a Universităţii Bucureşti, B.B.C., 1976.

41. Traducerea lui Eminescu în India, Colocviul internaţional de traducători, Bucureşti, 1976.

42. Filosofie şi mitologie indiană în "Sărmanul Dionis", Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Literaturii Române, 29.10.1976.

43. România văzută de o scriitoare indiană, Biblioteca Judeţeană din Bihor, Oradea, 22.4.1977.

44. Studii indiene în România, Televiziunea Calcutta, dec. 1977.

45. Cultura indiană după independenţă, Radiodifuziunea Bucureşti, feb.1978.

46. De la Bodhisattva la Ioasaf, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, 26.4.1979.

47. Poezia populară indiană, Sărbătoarea folclorică, Vaideeni, 28.6.1980.

48. "Iona" şi gândirea indiană, Seminar de dramaturgie şi teatrologie, Deva, 15.2.1981.

49. Teatrul indian antic, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, 15.1.1982.

50. Retorica lui Rabindranath Tagore, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, 27.3.1982.

51. Marea în literatura sanscrită, "Pontica", 1983, Constanţa, 22.11.1983.

52-54. Studii indiene în România, Universitatea Calcutta, Societatea "Rabindra-Bharat", Calcutta; Societatea "Bichitrita", Calcutta, iul.-aug. 1984.

55. Interferenţe culturale indo-române, Ramakrishna Mission, Insititute of Culture, Calcutta, aug.1984.

56. "Cărţile de înţelepciune" indiene, Universitatea Populară, Bucureşti, 9.1.1985.

57-62. Eminescu şi Tagore, Universitatea Populară Bucureşti, 1985-1986.

63. Echilibru şi simetrie în cosmologia lui Eminescu, Sesiunea de ştiinţă şi filosofie, Academia Română, sept. 1985.

64. "Repaos" şi "Chaos" în poezia lui Eminescu, "Progres în fizică" - Secţia "Eminescu: poezia şi ştiinţa", Universitatea Iaşi, 4.10.1985.

65-67. Estetica indiană, Universitatea Populară Bucureşti, 1986-1987.

68. Unitate şi diversitate în estetica indiană, Sesiunea de ştiinţă şi filosofie, Academia Română, oct. 1987.

69. Cultură şi pace în istoria Indiei, Centrul European al UNESCO pentru Învăţământul Superior, Bucureşti, 22.1.1988.

70. Interferenţe cuturale indo-române, Ambasada Indiei, Bucureşti, feb. 1988.

71. India în conştiinţa culturală românească, Societatea "Bichitrita", Calcutta, aug.1988.

72. Traduceri indiene din poezia lui Eminescu, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, 25.11.1988.

73. Prima mea întâlnire cu Eminescu, Biblioteca Centrală Pedagogică, Bucureşti, 14. 1. 1989.

74. Eminescu citit de indieni, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, 9.6. 1989.

75. Posteritatea lui Eminescu, Colocviul naţional studenţesc "Mihai Eminescu", Iaşi, 26.5.1989.

76. Doi poeţi care nu s-au cunoscut niciodată (despre Eminescu şi Tagore), Simpozionul omagial consacrat centenarului Mihai Eminescu organizat de C.C.E.S. şi Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, 14.6.1989; Sala "Coandă", Muzeul Etnografic, Iaşi, 12.4.1990; Casa Pogor, Iaşi, 13.4.1990; Cenaclul "Clepsidra", comuna Bechet, 1990; Fundaţia "Columna", Tg.-Jiu, iun. 1990.

77. Veronica şi Cătălina, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Focşani, 6.11.1989.

78. Obiceiuri de primăvară din India, Simpozionul "Obiceiuri de primăvară în Oltenia", Craiova, 22.4.1992.

79-101. Emisiuni din cadrul programului "Răspundem ascultătorilor", Radiodifuziua Bucureşti, 1990-1991: Bhagavadgita; "Învăţăturile" lui Buddha; Eminescu şi Tagore; "Dharma" şi religie: "Karma": Religia poetului; Kalidasa şi opera sa; Ramakrisna Paramahamsa: Swami Vivekananda; Sărbătorile zeiţei-mamă; Zeiţa înţelepciunii; Zeiţa copiilor; Serbările toamnei; Crăciunul în India; "Guru-purnima"; Mitul lui Siva; Mitul lui Krishna; Studii indiene în România; Sergiu Al-George.

102. Shakuntala, emisiunea "Cultura în lume", TV Bucureşti, aug. 1991.

103. "Iona" şi filosofia indiană (în engl.), emisiunea pentru străinătate, Radiodifuziunea Bucureşti, mai 1992.


Interviuri importante

1. Literatura indiană în România, Radiodifuziunea Calcutta, 1967.

2. Pe itinerariul spiritual Calcutta-Bucureşti, consemnat de Valentin Silvestru, în România literară, Bucureşti, 20.8.1971.

3. Propagarea culturii indiene în România, consemnat de Dipali Dhar, în Dainik Basumati, Calcutta, 11.5.1976.

4. Cultura indiană în România şi activitatea Amitei Bhose în propagarea ei, consemnat de Anjali Choudhuri, în Amrita, Calcutta, 21.5.1976.

5. Literatura română în India, în România literară, Bucureşti, 24.6.1976.

6. Eminescu and India. An interview with Amita Bhose, consemnat de Adrian Riza, în Romanian News, Bucureşti, 21.11.1978.

7. Despre Eminescu, despre mare. Consemnat de C. Georgescu, în Tomis, Constanţa, ian. 1984.

8. Activităţile cultural-ştiinţifice ale Amitei Bhose în România, consemnat de Shyamali Basu, în Ajkal, Calcutta, 6.9.1984.

9. De vorbă cu Amita Bhose despre Eminescu şi Tagore, consemnat de Tr. Blajovici, în Familia, Oradea, ian. 1986.

10. "I started dreaming in Romanian", says dr. Amita Bhose, consemnat de Vl. Udrescu, în Romania Today, Bucureşti, iun. 1986.

11. Secţia indiană a Universităţii Bucureşti, în Jugantar, Calcutta, 12.8.1988.

12. Cursuri de limba bengali la Universitatea din Bucureşti, în Ananda Bazar Patrika, Calcutta, 29.8.1988.

13. Activităţile literare şi ştiinţifice ale Amitei Bhose, consemnat de Shyamali Basu, în Vartaman, Calcutta, 29.8.1988.

14. Revoluţia din decembrie 1989, realizat de Shashi Kumar, Televiziunea Indiană (filmat în Bucureşti şi difuzat de toate posturile TV din India), feb. 1990.

15. De ce românii iubesc India?, consemnat de M. Dorobanţu, în Magazin, Buc., 7.4.1990.

16. "Eminescu este magnetul care mă atrage spre România". Interviu cu doamna Amita Bhose, consemnat de Steluţa Pestrea, în Gazeta de Transilvania, Braşov, 24-25 nov. 1990.

17. Tagore în România, consemnat de A. Patrichi, emisiunea "Cultura în Lume", TV Bucureşti, mai 1991.

18. Studii indiene în România, consemnat de M. Majumdar, TV Calcutta, sept. 1992.