Amita Bhose


Amita Bhose

«« inapoi

Manual de sanscrita


Când a murit, în 1992, Amita Bhose avea multe proiecte finalizate sau începute. Definitivase Manualul de limba sanscritã - prima parte era aproape gata de tipar, a doua parte era într-o formã finalã, în ciornã. Lucrarea, în totalitatea ei, cuprindea peste 600 de pagini de manuscris. Modul de redactare a Manualului de limba sanscritã era asemãnãtor celui primelor trei instrumente de lucru pentru cursantii de la limba bengali - Curs de limba bengali, Manual de limba bengali, Dictionar bengali-român, realizate tot de Amita Bhose. Cum nu existau tipografii cu caractere bengaleze si nici mãcar o masinã de scris cu caractere bengaleze, textul în românã era bãtut la masinã de Amita Bhose iar studentii cu scris caligrafic copiau, din manuscris, partea în limba bengali. Asa au fost completate sute de pagini pentru a fi multiplicate în tipografia Universitãtii - numai Dictionarul are 850.

Aceeaşi soartã urma sã aibã si Manualul de limba sanscritã. În 1990, prima parte este încredintatã, pentru transcriere în sanscritã, studentului Mircea Itu. În momentul mortii, primul volum (lectiile 1-20, fãrã lectia 21 si rezolvarea exercitiilor) fusese copiat, stângace, de acesta. (Nu stim ce copii ale lectiilor se mai aflã în posesia lui - inclusiv ale celor excluse de autoare din Partea I si nepublicate în primul volum). Manuscrisul transcris are, pe margine, indicatiile Amitei Bhose, pentru corectarea greselilor de copiere sau semnalând mici modificãri. Pentru culegerea computerizatã noi am folosit manuscrisul original, tinând cont de observatiile fãcute de Amita Bhose pe exemplarul aflat în posesia lui Mircea Itu si returnat. Din pãcate, desi acesta mãrturiseste cã îi poartã Amitei Bhose "o vesnicã recunostintã", o face într-un mod josnic: prin plagiat, publicând acest prim volum în 2001, cu acelasi titlu, sub semnãturã proprie. Modificãrile sunt minore, interventiile în partea sanscritã dovedindu-se a fi fãcute în mod gresit. E trist si nedemn cã a trãdat încrederea pe care i-a acordat-o profesoara lui.

Manualul de limba sanscritã, volumul I, conceput de Amita Bhose, a apãrut in martie 2011 la editura Cununi de stele, editurã înfiintatã pentru a publica opera Amitei Bhose.
www.edituracununidestele.ro«« inapoi